TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X
BILETY SKLEP BIZNES LEGIA.COM KONTAKT
Dołącz do Działu Mediów Akademii Legii!
05.08.2020 19.30, autor: APLW, fot. MATEUSZ KOSTRZEWA, OLA WÓR,
Dział Mediów Akademii Legii Warszawa poszukuje osób pragnących rozwijać się w aspektach redagowania tekstów oraz zarządzania social mediami w ramach bezpłatnego stażu.
 
Przeprowadzka do Legia Training Center stwarza nam ogromne pole do działania w zakresie polityki medialnej, dlatego zależy nam na rozwoju naszego Działu Mediów. Współpraca z Akademią to dobra okazja, by poznać od środka specyfikę funkcjonowania klubu piłkarskiego oraz postawić pierwszy krok w kierunku zostania dziennikarzem sportowym – mówi
Przemysław Zych
Przemysław Zych
Koordynator
Legia Warszawa
, Menadżer Operacyjny Akademii.
 
 
KOGO SZUKAMY?
 
– Stażysty wspierającego działania medialne Akademii
 
 
ZAKRES DZIAŁAŃ
 
– współtworzenie relacji meczowych ze spotkań CLJ U18
 
– wspieranie działań prowadzonych w social mediach Akademii
 
– udział w realizacji projektów medialnych Akademii
 
 
 
 
CO OFERUJEMY?
 
– możliwość rozwoju w prężnym i nowoczesnym dziale najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego w Polsce
 
– możliwość przyjrzenia się z bliska, jak funkcjonuje Akademia Legii Warszawa w najnowocześniejszym Ośrodku Szkoleniowym w Polsce - Legia Training Center
 
– możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia pracowników działu mediów Akademii oraz pierwszego zespołu Legii
 
– możliwość realizacji własnych pomysłów oraz współtworzenia treści na klubowe strony internetowe: akademia.legia.com oraz legia.com
 
– dres klubowy
 
– darmowy wstęp na mecze pierwszego zespołu Legii
 
– możliwość uczestnictwa w wewnątrzklubowych inicjatywach i wydarzeniach
 
 
CZEGO OCZEKUJEMY?
 
– dyspozycyjności (minimum) w dwa weekendy w ciągu miesiąca
 
– pasji i zaangażowania
 
– chęci rozwoju
 
 
ZGŁOSZENIA
 
Zgłoszenia (kilka zdań o sobie) wraz z tekstem próbnym - relacją z dowolnego meczu Legii U18 (wydarzenia meczowe mogą być zmyślone) prosimy przesyłać na adres jakub.wydra@legia.pl w terminie do 12 sierpnia 2020 r.
 
 
ZAPRASZAMY!
 
 
 
***
 
 
1.     Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Legia”), niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. Powyższą zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.” 
 
3.     Każdą z powyższych zgód (zgodę z punktu 1 i punktu 2) mogą Państwo z łatwością cofnąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na daneosobowe@Legia.pl lub list na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4.     Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrażą na to Państwo zgodę) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Więcej informacji znajduje się poniżej.
 
 
 
 
Niniejsza klauzula informacyjna została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 
 
1.      KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
 
1.2.       Nasze dane kontaktowe: Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: daneosobowe@legia.pl. 
 
2.      W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 
2.1.      
Legia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach: 
 
2.1.1.         
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się Państwo ubiegają – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Legii wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 
2.1.2.         
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się Państwo ubiegają – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy), a w zakresie danych osobowych podanych przez Państwa fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 
 
2.1.4.         
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
2.2.      
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
 
3.      KOMU BĘDZIEMY UJAWNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 
3.1.      
 
4.      CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?
 
4.1.      
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
 
5.      JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 
5.1.      
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody nie dłużej niż do momentu jej cofnięcia.
 
 
5.3.      
W zakresie, w jakim Państwa dane będą przetwarzane dla celów związanych z ustalaniem lub dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, Państwa dane mogą być przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
 
6.      CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?
 
1.1.      
Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację: Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 
1.2.      
Przysługują Państwu także następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 
1.2.1.     
prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
 
1.2.2.     
prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia Państwa niekompletnych danych osobowych;
 
1.2.3.     
prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 
1.2.4.     
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 
1.2.5.     
w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy - prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od Legii w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii, o ile jest to technicznie możliwe.
 
1.2.6.     
w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na daneosobowe@Legia.pl lub list na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
1.3.      
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu, za pośrednictwem emaila: daneosobowe@Legia.pl.
 
1.4.      
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
7.      CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
 
2.1.      
W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.
 
2.2.      
W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, podanie danych żądanych przez Legię jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Państwa kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym.
 
2.3.      
Pozostałe dane podają Państwo dobrowolnie.
 
8.      PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
 
3.1.      
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Państwa wpływało.

zgłoś błąd
Zgłoś błąd
Dodaj do

Akademia gra!

16-17 stycznia 2021

Sobota

11:00, Legia U18 - Ruch Chorzów U19, LTC 7
13:00, Legia U17 - Ruch Chorzów, LTC 7
15:00, Legia U16 - Jagiellonia Białystok, LTC 7
17:00, Legia U15 - KS Drukarz, LTC 7

Niedziela

16:00, Legia U14 - Hetman Zamość, Ł3

25-27 października 2019

Sobota

10:00, ATP U12 - Legia U12, W-wa
12:00, Śląsk U18 - Legia U18, Wrocław, 0:3
12:30, Naki U17 - Legia U17, Olsztyn, 2:0
14:30, AP Jagiellonia U15 - Legia U15, Białystok, 4:0
15:00, KS Ursus U13 - Legia U13, W-wa
16:00, FFA U14 - Legia U14, W-wa, 1:8

Niedziela

12:00, Legia II - Świt NDM, Ząbki, 1:1
15:30, AP Zina U12 - Legia U11, W-wa

19-20 października 2019

Sobota

11:00, Legia U14 - Escola Varsovia U14, Łazienkowska 3, 4:3
12:00, Legia U18 - Jagiellonia Białystok U18, Rembertów, 4:0
13:00, Legia U17 - AKS SMS Łódź U17, Łazienkowska 3, 5:1
13:45, UKS Derby 356 U11 - Legia U10, Warszawa
15:00, Sokół - Legia II, Aleksandrów Łódzki, 1:1
15:00, Legia U13 - Escola Varsovia U13, Łazienkowska 3

Niedziela

16:00, Legia U15 - Escola Varsovia U15, Łazienkowska 3, 1:3
18:00, Legia U11 - WRKS Olimpia U12, Łazienkowska 3

23 października 2019

Środa

12:00, Lech U18 - Legia U18, Wronki, 1:1
15:00, Lechia - Legia II, Tomaszów Maz., 0:1
17:45, Legia U16 - Polonia W-wa U16, Ł3, 1:1

Czwartek

17:15, Legia U12 - Znicz Pruszków, Ł3

30-31 października 2019

Środa

14:00, Legia U18 - Gwarek Zabrze U18, Rembertów, 2:1
16:00, MUKS Unia U16 - Legia U16, W-wa, 1:5
17:30, Legia U13 - MKS Piaseczno U13, Ł3
17:30, KS U12 - Legia U12, Nowa Sucha
18:00, Legia II - Odra Opole, Ząbki, 1:0

Czwartek

14:00, Legia U17 - Ursus U17, Ł3, 3:1
18:30, Legia U10 - TS Gwardia U11, Ł3

9-10 listopada 2019

Sobota

12:00, Wisła U18 - Legia U18, Kraków, 1:5
12:00, Legia U17 - Escola U17, Ł3, 3:1
13:30, SEMP Ursynów U13 - Legia U13, W-wa

Niedziela

11:00, UKS Junior U14 - Legia U14 (U13), Radom
12:00, Legia II - Concordia Elbląg, Ząbki, 1:1
12:00, MKS Ząbkovia U15 - Legia U15, Ząbki, 0:8
14:00, MKS Ząbkovia U16 - Legia U16, Ząbki, 2:2
16:00, Legia U11 - Przyszłość Włochy U12, Ł3
16:30, Pogoń U12 - Legia U12, Grodzisk Maz.
17:30, Legia U10 - KS Raszyn U11, Ł3

6-8 listopada 2019

Środa

16:00, Legia U16 - Delta Wa-wa U16, Ł3, 1:3
17:00, Legia II - Ruch Wysokie Maz., Ząbki, 0:0
17:45, Legia U13 - STF Champion U13, Ł3

Piątek

19:15, MKS U11 - Legia U10, Piaseczno

Czwartek

17:20, Legia U11 - KS Warszawiak U12, Ł3

16-17 listopada 2019

Sobota

12:00, Legia U18 - Lechia Gdańsk U18, Rembertów, 4:2
13:30, UKS SMS U17 - Legia U17, Łódź, 3:5
18:00, Legia U15 - ZKS Olimpia Elbląg U15, Ł3, 7:1

22-24 listopada 2019

Sobota

11:00, KS Ursus U16 - Legia U16, W-wa
12:00, Legia U18 - Hutnik Kraków U18, Rembertów, 1:0
14:00, KS Drukarz U12 - Legia U12, W-wa
9 - 18:, LEGIA CUP U11 - Legia U11 / Legia U10, Ł3

Niedziela

12:00, Legia II - RKS Radomsko, Ząbki, 3:1
9 - 14, LEGIA CUP U11 - Legia U11 / Legia U10, Ł3

19-22 listopada 2019

Wtorek

17:30, Legia U10 - Warta Poznań U10, Ł3

Środa

14:00, Polska U16 - Legia U16, Ząbki

Piątek

14:00, Polska U16 - Legia U17, Ząbki

Sprawdź inny tydzień

Logowanie z legia.com
Nie masz konta? Zarejestruj się Zapomniałeś hasło? Przypomnij

zamknij
Nazwa strony: Legia.com
Link: http://source.legia.com/news,47501-dolacz_do_dzialu_mediow_akademii_legii.html#kom_add
E-mail:
Opis problemu:
Podpis:
Przepisz kod: Kod
 
Kod:
Zamknij okno